Szaktanácsadók továbbképzése

A szaktanácsadónak a szaktanácsadói tevékenységének engedélyezését követő naptári év végéig a minisztérium által előírt alapvizsgát le kell tennie. A felsőoktatásban agrárképzési területen szerzett szaktanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező szaktanácsadó mentesül az alapvizsga letételének kötelezettsége alól.
 
A minisztérium közleményben jelenteti meg a szaktanácsadók számára az éves továbbképzési témaköröket, amelyek a tárgyévi agrártámogatási ismereteket, és az agrárágazat fontosabb, aktuális kihívásaival kapcsolatos ismereteket foglalják magukban. A szaktanácsadói tevékenysége engedélyezésének évében a szaktanácsadó nem köteles részt venni az éves továbbképzésen és vizsgán.
 
Amennyiben a szaktanácsadó e kötelezettségei bármelyikének nem tesz eleget, a szaktanácsadói tevékenységét, a kötelezettség teljesítéséig, a NAKVI felfüggeszti.