Szaktanácsadó képzés

Szaktanácsadó képzés a Szent István Egyetemen
 
A szaktanácsadó képzési modul szervezője:
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 
A képzés célja:
A szaktanácsadó képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek ügyfeleik számára hatékony kommunikációs módszerek felhasználásával új és adaptálható ismeretet továbbítani. A szaktanácsadó képzési modul az FM támogatásával valósul meg.
 
Előtanulmányi követelmények:
A képzési modul felvételéhez tantárgyi követelményt nem írunk elő. Fontos viszont, hogy a vidéki szaktanácsadást folytató szakemberek egy szakterületet - a gyakorlati alkalmazás szintjén - teljes szélességében ismerjenek, míg az érintőleges területekről az átlagosnál nagyobb tudással rendelkezzenek. 
 
Képesítés:
A szaktanácsadó képzési modul sikeres elvégzéséről (négy szemeszteren keresztül, félévenként egy-egy tantárgy) a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Tanúsítványt állít ki. A Tanúsítványt az a hallgató kapja meg, akinek átlageredménye a négy szaktanácsadási tan-tárgyból legalább jó rendű. 
A Tanúsítvány megszerzése feljogosítja a hallgatót arra, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által, a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló rendeletben szabályozott feltételek mellett felvételét kérje a Szaktanácsadói névjegyzékbe és az idevonatkozó kedvezményekben részesüljön.
 
Elhelyezkedési területek:
A szaktanácsadási modul elvégzését követően hallgatóink elsősorban olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol szoros kapcsolatban állhatnak leendő ügyfeleikkel. Így, dolgozhatnak önálló tanácsadóként, vagy különböző szervezetek (Vidékfejlesztési hálózatok, Agrárkamara, gazdaszervezetek) és vállalkozások, (pl. gépgyártó- és kereskedelmi vállalatok, bankok, tanácsadói irodák, stb.) munkatársaiként.
 
A szaktanácsadó képzés tantárgyai
 
Szaktanácsadás alapjai 
Szaktanácsadás módszertana 
Szaktanácsadói programfejlesztés 
Szaktanácsadói menedzsment 
 
A képzési modul az elmúlt 10 évben nagy népszerűségnek örvendett a gödöllői kar hallgatói körében, legtöbben a GTK-ról, illetve az MKK-ról vették fel a tantárgyakat.