Területi Szaktanácsadási Központok

A Területi Szaktanácsadási Központok:
  • a mezőgazdasági termelők igényei alapján közvetlen szaktanácsadási szolgáltatást nyújtanak, polgári jogi szerződés keretében, 
  • megrendeléseik teljesítéséhez szervezik és irányítják a szaktanácsadóik munkáját, kapcsolatot tartanak a témaspecialistákkal, a Szakmai Szaktanácsadási Központokkal, támogatják azok munkáját, 
  • a Regionális Szaktanácsadási Központból (a továbbiakban: RSzK) érkező információt szükség szerint továbbítják a szaktanácsadóik felé, 
  • összegyűjtik, értékelik és továbbítják a szaktanácsadóik tevékenysége során keletkezett, jogszabály által előírt adatokat, 
  • együttműködnek a helyi-, kistérségi-, köztestületi-, és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel.