Permakultúra II. - A permakultúrás tervezés alapjai a kertészetben

Városi, kertvárosi kiskert tulajdonosoknak,
hobbikertészeknek, gazdálkodóknak, érdeklődőknek

A permakultúra a biogazdálkodással rokon rendszer, amelyben a természetben zajló ökológiai folyamatokat és kapcsolatokat vesszük mintául. Olyan produktív ökoszisztéma, amely fenntartható módon képes élelmet, energiát, és élőhelyet biztosítani az ott élők számára.

Tematika:
  • A tervezés elemei: Állattartás tervezése permakultúrás rendszerekben
  • Permakultúrás tervezés a városban
  • A tervezés elemei és az elhelyezés szabályai
  • Az arborétum részegységei, mint a tervezés kiindulási pontjai.
  • A tervezés kialakítását meghatározó tényezők számbavétele konkrét példa alapján.
  • A tevékenységek tervezése, elemek elhelyezése és funkciója a kertben, gazdaságban. Kiscsoportos tervezés

A permakultúra II. tanfolyamot ajánljuk azok részére, akik korábban a Permakultúrás gazdálkodás alapjai képzésben részt vettek.

Permakultúra II.
A permakultúrás tervezés
alapjai a kertészetben

tanfolyam indul 2020. április 4-én
KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
 2020. április 4. (1 napos)
(8.00-16.45), 8 óra

KÉPZÉSI DÍJ: 15.000 Ft
  KÉPZÉS HELYSZÍNE:
SZIE Budai Campus, Kertészettudományi Kar,
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA: tanúsítvány
TANFOLYAMFELELŐS: Dr. Szalai Zita
   MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 20 fő
képzési tájékoztató >>>

Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

A tanfolyam résztvevői megismerkednek a Permakultúra fogalmával, a permakultúrás tervezés alapelveivel. Elméleti és gyakorlati alapismereteket szereznek a permakultúrás gazdálkodás alkalmazásáról a kertészeti termesztésben.

Az előadásokat szakterületükön elismert, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók tartják.