Permakultúra I. - A permakultúrás gazdálkodás alapjai a kertészetben

Városi, kertvárosi kiskert tulajdonosoknak,
hobbikertészeknek, gazdálkodóknak, érdeklődőknek

A permakultúra a biogazdálkodással rokon rendszer, amelyben a természetben zajló ökológiai folyamatokat és kapcsolatokat vesszük mintául. Olyan produktív ökoszisztéma, amely fenntartható módon képes élelmet, energiát, és élőhelyet biztosítani az ott élők számára.

Tematika:
  • A permakultúra jelentése és elméleti alapjai.
  • Állattartás lehetőségei a permakultúrás rendszerekben.
  • A permakultúrás gazdálkodás alapjai.
  • Permakultúra a városban.
  • Az összefüggések keresése a természet elemei között, környezeti hatások terepi séta.
  • Gazdálkodási rendszer kialakítása a permakultúra elvei szerint kiscsoportos tevékenység.

 

Permakultúra I.
Permakultúrás 
gazdálkodás 
alapjai a kertészetben
KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
1 napos, 8 óra (8.00-16.45)

KÉPZÉSI DÍJ: 15.000 Ft
  KÉPZÉS HELYSZÍNE:
SZIE Budai Campus, Kertészettudományi Kar,
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA: tanúsítvány
TANFOLYAMFELELŐS: Dr. Szalai Zita
   MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 20 fő
képzési tájékoztató >>>

A tanfolyam résztvevői megismerkednek a Permakultúra fogalmával, a permakultúrás tervezés és gazdálkodás alapelveivel. Elméleti és gyakorlati alapismereteket szereznek a permakultúrás gazdálkodás alkalmazásáról a kertészeti termesztésben.

Az előadásokat szakterületükön elismert, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók tartják.