Szolgáltatások

Előzetes tudásszint felmérése

Ha jelentkezni szeretne egy tanfolyamunkra, amelynek tájékoztatójában szerepel olyan tananyagegység, amelyet Ön már korábban máshol elsajátított, ismer, alkalmaz, akkor nem kell ugyanazt még egyszer tanulnia, ha kéri szolgáltatásunkat, és felmérése eredményes lesz!

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése olyan szolgáltatásunk, amely során felmérjük, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó valamely tananyagegység követelményeit teljesíteni.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének folyamata:

  • A tanfolyamra jelentkező a jelentkezéskor írásban kéri az előzetesen megszerzett tudásszint felmérését (lásd kérelem nyomtatvány).
  • A kérelmet regisztráljuk, és erről e-mailben visszaigazolást küldünk a jelentkezőnek. A felmérés az adott képzésen megszerezhető kompetenciák értékeléséhez használt mérőeszközzel és módszerrel történik, erről a visszaigazolásban részletes tájékoztatást adunk.
  • A tanfolyam  indulása előtt időpontot egyeztetünk a jelentkezővel, amelyben elvégezzük a felmérést.
  • A felmérés eredménye alapján döntünk az előzetes tudás beszámításáról, és erről írásban értesítjük a jelentkezőt.
  • Eredményes felmérés esetén a résztvevő felmentést kap a felmért tananyag óráinak látogatása alól, és ennek költségével csökkentjük a tandíját is.

Figyelem! A felmentést kapott résztvevők az adott modulból NEM VIZSGÁZHATNAK NÁLUNK!

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11/A. § előírása szerint:
„A szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgát a felnőttképzést folytató intézmény szervezi, ha a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben a hatóság vagy a szakképzésről szóló törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.

Fontos tudnivaló!

Tanfolyamaink jelentős részét komplex vizsga zárja, amely a tanfolyamon megszerezhető kompetenciák mindegyikét összességében méri, ezért az előzetesen felmért és beszámított tudásanyagból is vizsgázni kell.

A képzésben résztvevők számára DÍJMENTES a szolgáltatás,
részvétel nélkül 10.000,- Ft / tananyagegység