Regisztrációs díj

Amint azt képzési tájékoztatóinkban olvashatják, mindig meghatározunk egy minimális induló létszámot, amely a tanfolyamok költségeinek fedezését célozza.

A minimális létszám „környékén” elindított tanfolyamok azonban magukban hordozzák annak a kockázatát, hogy az esetleges lemorzsolódások miatt a képzés veszteségessé válik. Persze lehet egy-két fővel „túltervezni”, de sok éves tapasztalatunk szerint bizony Murphey törvényei itt is hatnak: mindig eggyel több a kiesés, mint amennyit betervezünk.

Ahhoz, hogy képzéseinket biztonságosan, a megfelelő minőségben szervezhessük, szükségünk van olyan pénzügyi garanciára, amelyből költségeinket fedezni tudjuk, ezért vezettük be a regisztrációs díj rendszerét.

A REGISZTRÁCIÓS DÍJ „MŰKÖDÉSE”

Összege: 30.000,- Ft

Befizetésének módja: A jelentkezési lap beérkezése után, a rajta szereplő adatoknak megfelelően számlát állítunk ki, amelyet a jelentkezési lapon megadott levelezési címre pár napon belül kipostázunk. A regisztrációs díjat a számla alapján átutalással kell befizetni. Kérjük, az utalás közlemény rovatába írják be a képzés nevét, valamint a számla számát.

Befizetés határideje: A regisztrációs díjat a jelentkezést követő 15. napig, de legkésőbb a jelentkezési határidő napjáig kell befizetni.

Ha a képzés indul: A regisztrációs díj a tandíj részét képezi, ha elindul a tanfolyam, a résztvevőknek ennyivel kevesebb tandíjat kell majd befizetniük.

Ha a képzés nem indul: Ha a képzést nem tudjuk elindítani, a regisztrációs díj teljes összegét visszautaljuk a jelentkezőnek, abból sem kezelési, sem más költséget nem vonunk le.

Ha a képzés elindul, de a jelentkező visszalép:
-    a jelentkezési határidő lejárta előtt beérkezett, írásos visszalépés esetén a regisztrációs díjat visszautaljuk.
-    a jelentkezési határidő lejárta után beérkezett, írásos visszalépés esetén a regisztrációs díjat lemondási díjként számoljuk fel, így az nem kerül visszafizetésre.

Szóbeli visszalépést sajnos nem tudunk elfogadni.

Arra törekszünk, hogy minél többször beépíthessük az Önök által befizetett regisztrációs díjat képzéseinkbe, köszönjük megértésüket és közreműködésüket.

Szent István Egyetem
Felnőttképzési és Szolgáltatási Főosztály